باند قاچاق مواد مخدر در منطقه مرزی آبادان لو رفت.

باشگاه خبرنگاران نوشت:فرمانده تیپ عملیاتی ۳۹ امام صادق (ع) استان بوشهر از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر و کشف ۸ کیلوگرم مواد در یک منطقه مرزی آبادان خبر داد.