مشکلی برای تامین گوشت مرغ بازار شب عید کرمانشاه نخواهیم داشت

کرمانشاه- سرپرست بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: مشکلی برای تامین گوشت مرغ بازار شب عید کرمانشاه نخواهیم داشت.