موضوع صادرات فارس را پیگیری می کنم/ تعیین تکلیف تالار بزرگ شیراز

شیراز – استاندار فارس گفت: اینکه تولیدات استان فارس از گمرکات استان های جنوبی صادر شود، درست نیست و این موضوع باید پیگیری و مشکلات برطرف شود.