کشف ۷۵ کیلو تریاک جاسازی شده در هندوانه در مرز پرویزخان

کرمانشاه-یک دستگاه کامیون حامل بار هندوانه که ۷۵ کیلوگرم تریاک در آن به شکل ماهرانه‌ای جاساز شده بود توقیف شد.