تست

محصول ساده تصاویر بیشتر و خرید محبوب پرطرفدار تصاویر بیشتر و خرید تست مشخصات محصول نوع کابل ۳٫۵ میلی مترطول کابل ۱۰۰ سانتی مترجنس کابل پلاستیکقابل انعطاف + نقاط قوت نوع کابل ۳٫۵ میلی مترطول کابل ۱۰۰ سانتی مترجنس کابل پلاستیکقابل انعطاف - نقاط ضعف نوع کابل ۳٫۵ میلی مترطول کابل ۱۰۰ سانتی مترجنس کابل پلاستیکقابل انعطاف